Bucuresti

„Crearea de noi oportunități pentru ariile rurale dinamice”, măsură pentru combaterea depopulării rurale


By dan / mai 16, 2019

Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală - workshop privind combaterea depopulării rurale: Crearea de noi oportunități pentru zonele rurale dinamice

Pe 21 mai, la Bruxelles, se va desfășura pentru o zi, atelierul Rețelei Europene pentru Dezvoltare Rurală privind combaterea depopulării rurale:

„Crearea de noi oportunități pentru zonele rurale vibrante”

Depopularea rurală este o tendință crescătoare în întreaga Europă. Multe zone rurale sunt blocate într-un „cerc de declin” prin două tendințe care se consolidează reciproc și anume (i) lipsa activităților pentru dezvoltarea afacerilor durabile; și (ii) servicii inadecvate și cele aflate în declin.

architecture-building-car-1995538_50

Politica de dezvoltare rurală poate juca un rol important în combaterea depopulării prin intermediul setului de măsuri pe care le oferă statelor membre. Cu toate acestea, această provocare fundamentală necesită intervenții care depășesc domeniul de aplicare al Politicii Agricole Comune (PAC) și necesită o colaborare mai strânsă cu alte politici ale UE, naționale, regionale și locale.
În acest context, atelierul REDR privind „Combaterea depopulării rurale” urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • Îmbunătățirea înțelegerii factorilor-cheie ai declinului populației în zonele rurale din UE și a efectelor acestora, cu accent, printre altele, pe barierele cu care se confruntă grupurile marginalizate, femeile, persoanele cu dizabilități și migranții;
  • Accesul participanților la însușirea inițiativelor naționale și locale și împărtășirea lecțiilor despre cum să abordeze depopularea rurală și să o transforme în oportunități;
  • Rolul Programelor de Dezvoltare Rurală și al altor politici ale UE în crearea unui mediu favorabil pentru a combate declinul demografic.

Pe parcursul acestui atelier se vor identifica și discuta factorii determinanți ai declinului populației în zonele rurale ale Uniunii Europene și efectele acestuia.

Sursa: https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-combatting-rural-depopulation-creating-new-opportunities-vibrant_en 

Reclama

Reclama

Articole recente


Top articole