Fonduri Europene pentru broadband (2014 – 2020)


By danielion / august 12, 2019

Viziunea CE asupra conectivității Europei - capacitatea mare a rețelelor va permite utilizarea pe scară largă a produselor, serviciilor și aplicațiilor din Piața Digitală Unică

Strategia Comisiei Europene privind conectivitatea pentru o Societate Europeană de Gigabit lansează viziunea sa asupra Europei unde capacitatea foarte mare a rețelelor va permite utilizarea pe scară largă a produselor, serviciilor și aplicațiilor din Piața Digitală Unică. Acest obiectiv este provocator în zonele rurale și în alte regiuni defavorizate (zone îndepărtate, muntoase sau slab populate) unde depopularea și lipsa oportunităților economice sunt mai mari.

Astăzi, proiectele în bandă largă din statele membre se străduiesc să se asigure subvenții și fonduri pentru investiții. Comisia Europeană a estimat în 2013, pentru 2020, că vor fi necesare până la 250 de miliarde de euro pentru țintele legate de banda largă (broadband) stabilite pentru anul 2020 și de 500 de miliarde de euro pentru a realiza banda largă pentru țintele stabilite până în anul 2025. Cu toate acestea, reutilizarea infrastructurii existente și punerea eficientă în aplicare a Directivei privind Reducerea Costurilor ar putea scădea aceste costuri.

Pentru a sprijini statele membre și investitorii privați, precum și pentru a promova creșterea economică și a oportunităților, Uniunea Europeană a pus la dispoziție instrumente financiare care pot stimula investițiile în bandă largă.

Astăzi, prezentăm pe scurt două din instrumentele cu care lucrează Fondul European Structural și de Investiții (European Structural and Investment Funds – ESI):

Fondul European pentru Dezvoltare Regională (European Regional Development Fund – ERDF)

Ce reprezintă acest fond?

FEDR își propune să consolideze economic și social coeziunea în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor între regiunile sale. Acțiunea FEDR este concepută pentru a reduce probleme economice, de mediu și sociale în mediul urban, cu accent special pe dezvoltare urbană durabilă. Pentru perioada 2014-2020, bugetul pentru FEDR se ridică în ansamblu la peste 250 de miliarde euro. În tehnologia informației și comunicațiilor în zonă, FEDR poate sprijini extinderea de bandă largă, implementarea și lansarea rețelelor de mare viteză, precum și adoptarea tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală.

Majoritatea fondurilor europene de investiții structurale dedicate implementării în bandă largă sunt susținute de FEDR. Investițiile FEDR în statele membre au forma subvențiilor nerambursabile.

6,02 miliarde Euro alocate pentru internetul pe bandă largă (broadband) în 19 din cele 28 de state membre UE

Cine beneficiază?

FEDR sprijină proiectele la nivel național/regional și este gestionat de statele membre. Țările au moduri diferite de a sprijini investițiile în bandă largă, cum ar fi scheme naționale sau alte inițiative derulate de municipalități, companii de telefonie sau asociații.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ict-monitoring

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD)

Ce reprezintă acest fond?

Politica rurală a UE finanțată prin FEADR are drept scop sprijinirea dezvoltării durabile a zonelor rurale. În baza priorității de dezvoltare rurală numărul 7, FEADR sprijină crearea, îmbunătățirea și extinderea de infrastructură în bandă largă și de bandă largă pasivă, precum și asigurarea accesului la soluții în bandă largă și e-guvernare publice.

921 milioane Euro alocate pentru bandă largă (broadband) în 14 din cele 28 de state membre UE

Cine beneficiază?

Proiectele legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pot fi propuse de o gamă largă de beneficiari publici sau privați care operează în mediul rural. Municipalități, operatori de telecomunicații sau alți factori interesați de sprijinul FEADR pot să își depună proiectele în contextul apelurilor deschise de autoritățile responsabile de programele regionale de dezvoltare rurală. Apelurile nu se referă doar la infrastructură, ci se poate referi și la „soft”, acțiuni complementare precum instruire, servicii de consultanță, cooperare etc. Potențialii beneficiari trebuie să ia legătura cu Autoritățile de Management din țările acestora.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en

https://enrd.ec.europa.eu/contact/country-data_en

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ict-monitoring

Răspunde


Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL