Programe cu finanțare 100% nerambursabilă în 2018


By gabrielaodagiu / decembrie 14, 2017

Fonduri naționale 2018 - nouă programe de finanțare nerambursabilă pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii

În 2018 sunt prevăzute nouă programe de finanțare nerambursabilă, din fondurile naţionale. Acestea au scopul de a sprijini și a asigura un suport pentru microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) din România, în vederea înființării unor domenii noi de activitate sau de extindere a unora dintre ele, de a înființa noi locuri de muncă și/sau de a le susține pe cele existente astfel încât, programele guvernamentale cu finanțare 100% și contribuția beneficiarului de 0% să contribuie la un real progres al mediului de afaceri, la o lansare economică a societăților nou – înființate, dar și la o relansare economică pe piața antreprenorială a IMM-urilor care au deja o vechime în producție. Unele Programe  asigură educația antreprenorială prin facilitarea participării la cursuri de formare în țară sau în străinătate, deschizând astfel, noi oportunități de afaceri ce vor putea satisface nevoile societății, în condiții de profitabilitate.

 1. Programul Start-up Nation România

În anul 2018, pentru acest Program, bugetul prevăzut este de 963,7 milioane lei, fiind redus la aproape jumătate față de cel alocat în anul 2017 (peste 1,7 miliarde de lei). În pofida faptului că bugetul inițial, pentru fiecare an în parte de finanțare era de două miliarde de lei până în anul 2020, în 2018, el este micșorat foarte mult. Din acest motiv, anul 2018 riscă să fie ultimul an de derulare a acestui program. Bugetul va fi alocat pentru înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor mici şi mijlocii, dar cu predilecție în mediul rural.

Prin acest Program cu finanțare 100% AFN, beneficiarul poate obține maxim 200.000,00 lei (cca 44.000 euro) nerambursabili (este inclus și TVA-ul pentru societățile neplătitoare de TVA). Suma alocată este în funcție de punctajul realizat în urma depunerii proiectului în cadrul Start-up Nation România. Pentru a avea efectul scontat, este bine să apelați la o firmă de consultanță avizată, cu o vechime în lansare de astfel de proiecte deoarece, pe lângă cheltuielile eligibile, pot apărea și cheltuieli neprevăzute, utile de altfel pentru pornirea și dezvoltarea afacerii, care vor fi susținute de către beneficiari. Trebuie luate în calcul aceste plăți pe o perioadă de la 4  la 12 luni până la momentul decontării de la buget, de tipul chiriilor, salariilor, echipamentelor, utilajelor, etc. De asemenea, sunt foarte importante zona și perioada de implementare a proiectelor, pe lângă alte aspecte. Aceste programe în principiu, sunt anunțate cu 1/ 3 săptămâni sau cu cel mult o lună înainte de deschiderea oficială a programului de finanțare. Din acest considerent, un proiect reușit trebuie să ia în calcul și cheltuielile neeligibile, neprevăzute, chiar dacă ulterior acestea vor fi decontate.

Condiții de eligibilitate

Programul se adresează microintreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii autonome (SRl – D, SRL sau cooperații), de preferat să fie înregistrate cu cod CAEN la ONRC și înființate după data intrării în vigoare a OUG nr. 10/ 30.01.2017. Societățile trebuie să aibă un capital social integral privat și să fie fără datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale. Finanțările nerambursabile se dau de regulă, pe un singur cod CAEN.

Un alt criteriu pentru a accesa acest program este ca, solicitantul să nu fie sau să nu fi fost acționar într-un alt IMM cu același domeniu de activitate în anul 2017, pentru care se apelează la Start – up Nation România. Prin noul proiect, beneficiarul trebuie să creeze cel puțin un loc de muncă permanent pe care este obligat să îl asigure minim 2 ani de la implementarea proiectului.

Punctajele cresc în funcție de numărul de angajați, de exemplu: la două persoane, punctajul obținut este de 20 de puncte sau două persoane defavorizate și absolvente după anul 2012 oferă un plus de punctaj, adică 25 de puncte (la o persoană, 20 puncte).

Domenii eligibile acoperite de Start – up Nation România:

Programul se poate accesa cu ajutorul proiectelor care dezvoltă afaceri în domeniul tehnologiei, prin asigurarea de echipamente tehnologice și software (10 puncte). Dacă investiția are un caracter inovativ se mai acordă încă 5 puncte. Este  foarte important ca echipamentele să fie cca 25% din valoarea plafonului de afaceri, cu o tehnologie care să nu fie mai veche de 3 ani. Bunurile achiziționate sunt acceptate la plată doar dacă sunt noi, ele nu sunt eligibile dacă sunt second-hand sau luate în leasing. Programul Start – up Nation România poate fi accesat și pentru asigurarea de: echipamente IT, tehnică de calcul, aparatură birotică, calculatoare, înființarea sau dezvoltarea unui site web, licențe software, achiziționarea de spații de lucru/ de producție sau pentru prestări servicii și comerț (hale de producție, clădiri, etc), mobiler necesar pentru dotare, instalații de încălzire sau climatizare necesare acestor spații în care se va desfășura activitatea comercială/ de producție sau de servicii, cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale ș.a.

De exemplu, pentru un site web, care va promova prezentarea și promovarea produselor și serviciilor ce fac activitatea beneficiarului, acesta va primi cel mult 8000 de lei. Această limită de 8000 lei este impusă și pentru serviciile de consultanță ale asociatului sau ale administratorului societății ce oferă consultanță, în vederea pregătirii documentației necesare la întocmirea proiectului care urmărește finanțarea din fondurile naționale, prin Programul Start – up Nation România.

Exemple de punctaje pe domenii:

 • Producție și Programele IT CAEN 6201 – 40 puncte;
 • Industrii creative fără CAEN 6201 – 35 puncte;
 • Servicii – 30 puncte;
 • Comerț și alte activități – 25 puncte.

Până în acest moment, informaţiile prezentate sunt doar de orientare, încă nu se cunosc toate detaliile despre noul Program din anul 2018. Pot apărea elemente noi sau pot fi modificate cele vechi, aceste lucruri se vor face cunoscute la lansarea oficială, ce se preconizează a fi în primăvara anului 2018.

Înscrierea în acest Program se va face on-line, în 30 de zile calendaristice. Punctajul minim al unui proiect acceptat este de 50 puncte. Evaluarea punctajului se realizează conform prevederilor HG 799/ 2014.

 1. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor – START

Acest Program are scopul de a încuraja şi stimula înfiinţarea şi creșterea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii, de a dezvolta abilitățile de antreprenoriat și este implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA).

Pentru acest Program, în anul 2018, se preconizează un buget de 27 milioane lei. Se remarcă o creștere a bugetului, de exemplu în anul 2016, bugetul a fost de 17.000.000 lei și a fost gândit pentru un număr de 141 beneficiari.

Punctajul minim obținut pe proiect pentru a fi admis, trebuie să fie de 50 de puncte. Activitatea pe care beneficiarul prin angajații săi,mic trebuie să o deruleze pe minim 3 ani de la implementarea programului. Controlul se va realiza cel puțin o dată pe an, în cei 3 ani de monitorizare cât va dura Programul.

    3. Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români

Acest Program este numit ,,Schemă”, iar ajutorul de minimis este acordat unor categorii de cheltuieli pentru susţinerea producătorilor, cu scopul de a le ușura accesul pe piața externă în vederea promovării individuale, a internaţionalizării acestora. Bugetul alocat prin acest Program, în anul 2018, este de 20 de milioane de lei.

Beneficiarul poate primi până la 50.000 lei, adică 90 % din cheltuieli, pentru participări la cursuri de pregătire în România și/sau în străinătate în domeniul tehnicilor de promovare, pentru participări individuale la târguri și expoziții internaționale desfășurate în afara țării, asigurându-i-se și un stand propriu. De asemenea, pentru participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate cu scopul de a face cunoscute marca, sigla, sloganul unui antreprenor român. Se poate accesa inclusiv pentru realizarea unui site pe internet/aplicație pentru mobil în vederea promovării activității beneficiarului și a produselor acestuia în limba română și cel puțin, într-o limbă de circulație internațională.

 1. Programul Femeia Manager

Acest Program este o schemă de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Naţional multianual, în vederea dezvoltării antreprenoriatului, cu predilecție pentru femeile din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Bugetul prevăzut este de un million de lei.

Prin intermediul acestuia, se asigură participările femeilor la conferinţele regionale şi internaţionale, workshop-urile pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor. Se urmărește extinderea contactelor de afaceri şi realizarea unor parteneriate, cu alte cuvinte, lansarea și poziționarea femeii în afaceri. În anul 2017, s-au prevăzut aceste scheme de minimis pentru 400 participante la conferințele regionale, 120 de femei la workshop-uri și 28 de femei antreprenoriale la conferințe internationale.

 1. Programul pentru Comerţ şi Servicii

Bugetul acestui Program de finanțare susține activitățile de comerț și rămâne tot de 50 de milioane de lei, finanțarea fiind identică cu cea din 2017.

Una din condițiile impuse pentru accesarea acestui Program este ca, societatea privată să funcționeze de cel puțin 12 luni în domeniul comerțului sau serviciilor de piață.

 1. Programul pentru Microindustrializare

Spre deosebire de anul 2017 în care bugetul de finanțare a fost de 74,3 milioane de lei, în anul 2018 acesta va crește la 86,2 milioane lei.

Societatea privată care accesează acest sprijin financiar de maxim 450.000 lei, trebuie să funcționeze de cel puțin 12 luni de zile și să aibă obiectivul de a înființa sau de a extinde micile fabrici (cod CAEN clasa 1, 2 și 3).

 1. Programul pentru sprijinirea activităţilor meşteşugăreşti

Bugetul în anul 2018 este același ca în anul 2017, adică de 890.000 de lei.

Condițiile de eligibilitate le veți găsi în articolul Târgul de Artizanat și Meșteșuguri 2017, pe acest site, rural.ro.

 1. Programul EMPRETEC

Bugetul de finanțare în anul 2018 a acestui Program este de 504 mii de lei, la fel cu cel din 2017.

Prin acest Program de finanțare, persoanele fizice sunt stimulate să participe la cursuri şi workshopuri de antreprenoriat, în scopul dobândirii cunoştinţelor şi abilităţilor ce îi va ajuta pe beneficiari la concretizarea și dezvoltarea unor noi IMM – uri.

 1. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (TIMM)

Pentru acest program, bugetul alocat este de cinci milioane de lei, identic bugetului din anul 2017.

Și prin intermediul acestui Program se urmărește creșterea interesului beneficiarului pentru antreprenoriat. Workshop-urile desfășurate în cadrul Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (TIMM) au scopul de a îi determina pe cei 4000 de beneficiari, să dezvolte afaceri pentru a satisface niște nevoi ale societății pe un termen lung, rezultatul urmărit fiind creșterea economică la nivel național.

Pentru implementarea unor proiecte eligibile în cadrul acestor programe, vă puteți adresa cu încredere unei firme autorizate de consultanță pe www.listafirme.ro.

Răspunde


Articole recente


Top articole


 • URMĂREȘTE RURAL