1 Septembrie – Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării


By ioanapelau / august 31, 2016

În acest an se aniversează 26 de ani de la declararea rezervaţiei biosferei.  Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării va marca această zi prin acțiuni de conștientizare și educație ecologică în cadrul Festivalului Borșului de peşte de la Crișan, unde în colaborare cu Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural (ANTREC), Filiala Tulcea, se vor organiza (în data de 2 septembrie) concursuri pentru copii cu tematică ecologică și gastronomie, ateliere de creație, jocuri, se arată în comunicatul instituţiei remis presei.

Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării și unitățile geografice vecine au fost declarate rezervație a biosferei.

Delta Dunării, una dintre cele mai întinse delte de pe continentul european și, totodată, cea mai bine conservată zonă umedă din Europa, este cea mai reprezentativă arie naturală protejată din rețeaua națională care a dobândit triplu statut internațional.

Delta Dunării a fost desemnată Rezervație a Biosferei în anul 1990 de către Programul ‘Man and Biosphere’ (MAB) al UNESCO și tot în același an, prin Decretul nr. 187/1990, România acceptă Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, știință și Cultură, la 16 noiembrie 1972, la Paris, mai menţionează sursa citată.

Anul 2016 marchează totodată și împlinirea a 25 de ani de la înscrierea Rezervației Biosferei Delta Dunării pe Lista Convenției Ramsar privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat pentru păsările acvatice precum și pe Lista Convenției Patrimoniului Mondial UNESCO, ca o recunoaștere a valorii de patrimoniu natural universal a acestui teritoriu.

Rezervația Biosferei Delta Dunării este inclusă în rețeaua europeană de arii naturale protejate, fiind declarată în întregime sit Natura 2000, atât ca Sit de importanță comunitară (SCI) cât și ca Arie Specială de Protecție Avifaunistică (SPA), datorită frumuseții și bogăției zonei și varietății de biotopuri și resurse, care o fac unică nu numai în Europa ci și în cadrul ecosistemelor deltaice ale lumii. Toate acestea determină statutul special și măsurile de protecție aplicabile pe teritoriul RBDD care sunt întărite și de prevederi legale în vigoare.

În septembrie 2010, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis reînnoirea, pentru a doua oară și pentru o durată de 10 ani, a distincției de spațiu european protejat acordată în anul 2000. Diploma Europeană pentru Arii Protejate este una dintre cele mai prestigioase distincții din Europa, atât datorită criteriilor științifice care trebuie respectate, cât și mecanismului de monitorizare continuă a respectării acestora. Diploma a fost acordată Rezervației Biosferei Delta Dunării în anul 2000 și reînnoită în anul 2005 și 2010 deoarece, prin zonele sale umede care adăpostesc o floră și o faună extrem de diversă, ea are o valoare biologică, peisagistică și culturală deosebită pentru Europa.

”Anul 2016 este unul deosebit de important pentru dezvoltarea durabilă a Rezervației Biosferei Delta Dunării, recent fiind aprobat Acordul de Parteneriat 2014-2020 semnat de Guvernul României cu Comisia Europeană, la nivel național urmând a fi implementată Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării ce beneficiază de o alocare estimativă de 1,1 miliarde euro. Aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabilă reprezintă o etapă importantă în procesul de implementare a Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării. Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării a fost elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sprijinul Băncii Mondiale și în cooperare cu instituții publice locale și centrale, având definită Viziunea pentru Delta Dunării (zona Rezervației Biosferei Delta Dunării): O ‘deltă vie’ (o zonă unde oamenii trăiesc și muncesc), cu echilibru între mediu și comunitate; cu o economie locală durabilă și sănătoasă — bazată, în principal, pe natură și turism cultural; cu un proces de planificare bazată pe incluziune (localnici, autorități, mediu de afaceri)” mai precizează sursa citată.

foto: a1.ro

Răspunde

Reclama

Reclama

Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL