AIMMAIPE Ploiești organizează a V-a Ediție a Târgului Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017


By gabrielaodagiu / noiembrie 28, 2017

AIMMAIPE Ploiești organizează în perioada 8 – 10 decembrie 2017, la ROMEXPO, Pavilionul B1 București, cea de-a V-a Ediție a Târgului Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017

AIMMAIPE Ploiești organizează în perioada 8 – 10 decembrie 2017, la ROMEXPO, Pavilionul B1 București, cea de-a V-a Ediție a Târgului Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017.

Începând din dimineața zilei de 8 decembrie 2017 până în seara zilei de 10 decembrie 2017, pe parcursul a trei zile, se va desfășura cel de al cincilea eveniment de acest gen din cadrul Programului Național Multianual, intitulat Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017.

Evenimentul marcant din acest an va avea loc în Pavilionul Nou (B1) al ROMEXPO, în București și este cea mai însemnată acțiune la nivel național, organizată de Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Ploieşti cu sprijinul Unității de Implementare a Proiectului sub egida MMACA, în vederea promovării, conservării și dezvoltării atât pe plan intern, dar și cu intenția extinderii pe plan extern a artizanilor și meșteșugarilor, prin creațiile lor populare și autentice, provenind din toate regiunile țării noastre. Prima Ediție a acestui Program Național a avut loc în anul 2013, deși, originile sunt încă din anul 2009, dar sub alte denumiri și nu de o asemenea anvergură. Pentru Târgul Național din anul acesta, AIMMAIPE Ploiești încheie contracte direct şi/ sau pe bază de contracte/ acorduri de parteneriat cu persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, cu orice solicitant eligibil ca fiind participant la acest târg, el putând beneficia de ajutorul stabilit conform schemei de minimis pentru Târgul Național.Orice cetățean care este într-o formă organizată și își desfășoară activitatea artizanală pe teritoriul României are dreptul să beneficieze de acest Program Național.

Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017 reprezintă o parte integrantă a remarcabilului eveniment ce se derulează în această lună noiembrie, și anume:,,Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2017”, unde au loc acțiuni de promovare și lărgire a orizontului peste graniță, a meșteșugarilor români.

Beneficiarii eligibili ai acestui Program Național vor putea prezenta, demonstra, comercializa și încheia contracte cu alți colaboratori din țară sau străinătate. Scopul global al acestui Târg Național este de a informa, promova și conserva arta și activitățile intreprinzătorilor mici și mijlocii, implicit de a-i ajuta pe aceștia să își dezvolte afacerea prin realizarea de parteneriate la nivel local, regional și național. Dacă vor fi prezente organizații din afara țării, respectiv interesate, meșteșugarii au libertatea de a comercializa sau încheia contracte și dincolo de graniță. Lărgirea orizontului meșteșugarului român este încurajată de către instituțiile statului nostru.

AIMMAIPE – Ploieşti, fiind organizatoarea acestui remarcabil eveniment, va colabora cu instituţiile publice şi/ sau organizaţiile desemnate de întreprinderile mici şi mijlocii atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Condiția impusă de către organizatorii acestui târg este ca, produsele și serviciile meșteșugarilor sau ale artizanilor să fie executate manual, indiferent dacă uneltele uzitate sunt strict manuale și/ sau mecanice. Unul din obiectivele principale este informarea tuturor participanților la târg despre cât este de esențial să duci mai departe creațiile populare autentice, acestea zugrăvind educația și cultura tradițională a fiecărui individ din România, indiferent de apartenența sa geografică, etnică sau religioasă.

Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), prin intermediul Direcției de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM-uri: Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) sub incidența Lg. 346/ 2004 cu privire la stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor cu modificările și completările ulterioare dar și a HG. 23/ 2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat își dorește prin implementarea acestui Program Național, ca fiecare cetățean al țării noastre ce prestează o asemenea activitate, înregistrată în Registrul Comerțului Român, fie în mod individual, fie în cadrul unei asociații, organizații, ONG sau alte categorii de societăți comerciale, să beneficieze de o promovare a produselor și tehnologiilor proprii meșteșugărești sau artizanale. În mod deosebit, se urmărește cunoașterea dar și extinderea îndeletnicirilor micilor artizanali și meșteșugari din mediul rural, aici unde respectarea tradițiilor este mai vie, de către și spre mediul urban. De asemenea, se pune accent pe conservarea acestor valori autentice românești.

La Târgul Național din 2017, pot participa un număr de maxim 150 de meșteșugari constituiți în forme organizate din toate zonele României, aducând cu ei obiceiurile propriilor regiuni sau datinile unei etnii exprimate prin obiecte și/ sau tehnologii. În acest sens, DAPIMM și AIMMAIPE, prin constituirea acestor piețe unice autohtone de artă și artizanat în fiecare an, urmăresc ascensiunea pe plan intern a întreprinderilor mici și mijlocii, dar fără să neglijeze interesul suprem de a conserva valorile artizanale exprimate prin obiecte executate manual și chiar folosind uneltele tradiționale în scopul de a ne apropia cât mai mult de natură, de a fi cât mai aproape de oxigen.

Deși este o acțiune organizată la nivel național și este finanțată de către Bugetul României, dorința organizatorilor este ca, prin aceste sesiuni de workshopuri artizanale și meșteșugărești, prin expoziția cu vânzare a produselor artizanale, dar și prin distribuirea materialelor informative ce fac obiectul acestui târg, să se realizeze extensiunea cunoașterii creațiilor populare autohtone nu numai pe plan intern, ci inclusiv să se dezvolte parteneriate cu întreprinzători de peste graniță. În acest an 2017, AIMMAIPE Ploiești își dorește ca aceste trei zile de artă meștesugărească și artizanală să aibă rezonanță pe o arie geografică cât mai mare, vor adresa invitații ministerelor din țară și străinătate.

Artizanii și meșteșugarii eligibili vor avea standuri amenajate în mod special, unde vor putea să își aranjeze produsele și/ sau să își execute parțial sau integral îndeletnicirile lor. Se vor organiza seminarii, mese rotunde și sesiuni de workshopuri în ateliere de lucru, în care micii intreprinzători vor putea să demonstreze etapele derulării obținerii produsului, de la materia primă la cea finită, indiferent de domeniul de activitate pe care îl reprezintă. Mai mult de atât, vor putea explica originalitatea obiectelor artizanale gen: iile, tapiseriile, ștergarele, împletiturile – sforile, nuielele, fibrele vegetale, plasele de pescuit, covoarele țesute manual, înnodatele, atelierele de olărit, țesutul, broderiile, dantelăriile, ceramica tradițională și decorativă, iconografiile, încondeierea ouălelor, confecționarea de păpuși folclorice, a măștilor, a articolelor din piele, fier, sticlă sau lemn, atelierele de restaurarea și prelucrarea lemnului, mici mobiliere artizanale, prepararea culorilor vegetale, vopsirea materialelor în mod tradițional, crearea bijuteriilor, a obiectelor decorative ș.a.

Condiția esențială a acestor târguri este ca meseriașii să respecte tradiția populară a obiectelor artizanale pe care le comercializează în ceea ce privește tehnica de lucru plecând de la materia primă până la obținerea produsului finit. La aceste workshopuri, este deschisă și participarea persoanelor neînscrise la târg, una din condiții este să lucreze în domeniul creării, vânzării ori promovării obiectelor artizanale și meșteșugărești. Vizitatorii vor putea cumpăra sau chiar participa la unele sesiuni de workshopuri. Acest Program Național încurajează și susține artizanii în prelucrarea manuală a produselor autentice, făcându-le astfel cunoscute și publicului larg.

Târgul va fi deschis timp de trei zile între 8 și 10 decembrie, în intervalul orar 9:00 – 18:00. Așa cum am mai precizat, la acest târg, micii intreprinzători au șansa să își dezvolte propria afacere, să întreprindă noi tranzacții, să încheie contracte de vânzare/ cumpărare sau parteneriate cu firme din țară sau din afara ei, ori pur și simplu, să își comercializeze mărfurile.

Organizatorii Târgului Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017 doresc să se conștientizeze importanța cunoașterii și aprecierii de către români a creațiilor populare autentice și autohtone, la justa lor valoare. Prezentarea acestora în comunitatea europeană, dacă vor fi investitori interesați de acest domeniu de activitate, este binevenită! Toate aceste demersuri ale organizatorilor, prin implementarea acestui Program Național, duc la o creștere economico – financiară a intreprinderilor mici și mijlocii ce își exercită activitatea în domeniul artizanal, dar implicit și la o relansare a economiei țării noastre. Se pune accent primordial pe dezvoltarea satelor românești, pe cunoașterea și înțelegerea acestora de către populația din mediul urban. Prin demonstrația respectării, păstrării și transmiterii mai departe a datinilor celor din mediul rural, se dorește situarea la locul de cinste al obiectele artizanate dar și ale tehnologiilor tradiționale, astfel încât să fie puse în lumina reflectoarelor valorile esențiale ale fiecărei regiuni în parte, ale României.

Artizanii au posibilitatea de a intra în contact direct cu persoanele din țara noastră, dar și din alte state dacă acestea vor fi prezente la târg, dându-le informații utile cu privire la procesul de lucru al obiectelor artizanate și în același timp explicându-le importanța și destinația utilizării acestora. Suplimentar, pot da informații celor interesați despre posibilitatea dezvoltării procesului tehnologic pe care îl reprezintă la târg.

Pentru Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017, cei maxim 150 de meșteșugari români pot solicita sprijinul financiar descris în schema de minimis așa cum e descrisă în Procedura IP.03, Revizia 1: ,,ajutoarele acordate unei întreprinderi unice care desfășoară o activitate economică care nu depășesc valoarea de 200.000 euro într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost”. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017 și aprobat prin Lg. nr. 6/ 2017 este de 890.000 lei, acesta rămânând fix în fiecare an, până în 2020. Înscrierile pentru acest ajutor se pot face până pe data de 7 decembrie 2017, la o zi diferență de începerea evenimentului.

Un beneficiar eligibil al acestei scheme de minimis poate primi, pe lângă participarea sa gratuită la Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017, o sumă maximă de 2.000 lei pentru transportul lui ca individ, dar și al mărfii, în baza documentelor justificative (bon fiscal pentru combustibil în termen / bilet de tren/ bilet de autocar/ bilet de microbuz). El este obligat să le depună în maxim 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului, personal sau prin curier. Pentru acei meșteșugari care se vor deplasa cu autovehiculul personal li se va deconta contravaloarea a 7,5 litri carburant pentru 100 km parcurși. Referitor la cazare, un meșteșugar va primi maxim 200 lei/ noapte de persoană, se decontează patru nopți de cazare, suma maximă plătită de către AIMMAIPE – Ploiești pentru cheltuielile de cazare este de 1600 lei/ persoană. În concluzie, un solicitant eligibil al acestei scheme de minimis pentru târgul de la Romexpo din 8 – 10 decembrie 2017 va primi suma maximă de 3600 lei. Anul acesta, Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Ploieşti va avea un stand amenajat în cadrul Pavilionului B1, Romexpo, unde se vor face deconturile direct către meșteșugarii ce își desfășoară activitatea pe teritoriul României, înscriși și acceptați ca fiind eligibili la participarea prestigiosului eveniment. Cei care completează cererea de depunere de decont a cheltuielilor din Anexa 7, dar care nu vor reuși să intre în posesia banilor la târg, vor putea să-i obțină până pe data de 30 iunie 2018, documentele justificative în original și copie vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE –Ploiești.

Cine dorește să se înscrie în Programul Național și să participe la Târgul Național de Artizanat și Meșteșuguri 2017, trebuie să completeze cererea de înscriere din Anexa 1 de pe site-ul: www.aippimm.ro

Vom reveni cu programul de desfășurare a seminariilor, meselor rotunde și workshopurilor pe parcursul a celor trei zile în care va avea loc marele eveniment.

Răspunde

Reclama

Reclama

Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL