APEL pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe


By ioanapelau / august 26, 2016

POSTARI ASEMANATOARE

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lansează apelul pentru depunerea propunerilor de programe de promovare a vinurilor pentru perioada de programare 2015 – 2018, în baza Regulamentul (CE) nr. 555/2008 AL COMISIEI din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit informării oficiale de pe site-ul instituţiei.

Produsele eligibile, cerinţele generale de conformitate administrativă privind elaborarea propunerilor de programe, condiţiile de finanţare, criteriile de evaluare şi selecţie sunt stabilite în „GHIDUL SOLICITANTULUI – pentru accesarea măsurii de promovare a vinurilor.

Propunerile de programe de promovare se depun la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în sesiune deschisă.

1. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Pe baza evaluării impactului Programului Naţional Suport 2009 – 2013, prin care sectorul vitivinicol a absorbit, în proporţie de 100%, fondurile europene puse la dispoziţie de Comisia Europeană, Romania a notificat Comisiei Europene Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol pentru perioada 2014 – 2018.

         În cadrul acestui program,România a ales pentru finanţare, în funcţie de specificul viticulturii autohtone, 5 măsuri de sprijin:

– promovarea vinurilor, prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;
– restructurarea şi reconversie podgoriilor;
– asigurarea recoltei;
– investiţii;
distilarea subproduselor.

1.1. Promovarea vinurilor

Beneficiarii sprijinului financiar pentru această măsură sunt societăţi producătoare de vinuri cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi/sau indicaţie geografică (I.G.), organizaţii de producători, organizaţii profesionale şi organizaţii interprofesionale ai căror membri produc şi exportă vinuri cu D.O.C. / I.G, instituţii sau autorităţi publice, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Accesarea măsurii de promovare a vinurilor de către instituţii sau autorităţi publice se poate face numai în asociere, încheiată în condiţiile legii, cu una sau mai multe dintre formele asociative profesionale menţionate anterior.

Măsura de promovare se referă la un ansamblu de acţiuni care pot contribui la creşterea exportului de vinuri cu D.O.C. şi/sau I.G., precum şi creşterea volumului informaţiilor cu privire la promovarea vinului pe pieţele ţărilor terţe.

Suma acordată ca sprijin financiar din fonduri F.E.G.A. pentru finanţarea activităţilor eligibile nu depăşeşte 50% din cheltuieli. Programul Naţional de Sprijin introduce principiul opţionalităţii pentru beneficiar în accesarea ajutorului de stat, în procent de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Obiective cuantificabile:

 • Absorbţia în totalitate a fondurilor europene destinate măsurii
 • Îmbunătăţirea competitivităţii vinurilor cu D.O.C./I.G. româneşti pe pieţele ţintă vizate din ţările terţe
 • Pătrunderea pe noi pieţe terţe
 • Consolidarea prezenţei vinurilor româneşti cu D.O.C./I.G. pe pieţele tradiţionale
 • Creşterea cantitativă şi valorică a exportului de vinuri cu D.O.C./I.G.

1.2. Restructurarea şi reconversia podgoriilor

Măsura de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole a avut cel mai mare impact asupra sectorului vitivinicol. Datorită accesării acestei măsuri, producătorii din România au reuşit să-şi restructureze sau modernizeze suprafeţe cu viţă-de-vie care să corespundă cerinţelor actuale ale pieţei. Producătorii s-au adaptat imediat cerinţelor măsurii reuşind să absoarbă cea mai mare parte a alocării financiare totale acordate României.
Programul de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care prin realizarea lor conduc la creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei la cererea pieţei.
Beneficiarii programelor de restucturare/reconversie sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

Măsura de restructurare/reconversie cuprinde următoarele activităţi:

 1. Reconversia soiurilor, care constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri. Reconversia se realizează prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin;
 2. Reamplasarea parcelelor, care constă în plantarea parcelelor viticole amplasate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente care conferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;
 3. Modernizarea exploataţiilor viticole, care reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole.
 4. Replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare.

Sprijinul financiar se acordă pe hectar pentru fiecare măsură eligibilă şi nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor pentru realizarea măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie.

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie.

Obiective cuantificabile:

 • Suprafaţa viticolă care va fi restructurată
 • Absorbţia integrală a fondurilor aferente măsurii de restructurare

1.3. Asigurarea recoltei

Asigurarea recoltei constă în acordarea unui sprijin financiar astfel:

 • 80 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomenele climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
 • 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
 • pierderilor menţionate la litera a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte adverse;
 • pierderilor cauzate de animale, boli sau de infestări cu dăunători.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţilor viticole de struguri de vin pentru fenomenele menţionate anterior.

Obiective cuantificabile:

 • creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor;
 • absorbţia în totalitate a fondurilor europene destinate măsurii.

1.4. Investiţii

Sprijinul poate fi acordat pentru investiţii corporale (teren, clădiri şi plantaţii, maşini şi echipamente) sau necorporale (transfer de tehnologie prin achiziţionarea drepturilor de autor – intelectuale, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate) în instalaţii de transformare, în infrastructura unităţii vinicole sau comercializarea vinului care îmbunătăţesc performanţa globală a întreprinderii şi se referă la următoarea operaţiune eligibilă:

(A) producerea sau comercializarea produselor viticole.
Pentru o mai bună abordare în cadrul categoriilor prevăzute de legislaţie, au fost stabilite două subcategorii, în concordanţă cu principalele direcţii privind măsura de investiţii, cu referire la:

 1. producerea produselor vitivinicole (de la strugure la vinul din cramă, îmbuteliat şi etichetat)
 2. marketing-ul vinului
 3. controlul calităţii

Sprijinul financiar acordat pentru măsura de investiţii, altele decât cele finanţate prin P.N.D.R., este de până la 50% din valoarea costurilor aferente cheltuielilor eligibile din cadrul măsurii. Beneficiarul poate accesa una din măsuri o singură dată pe an.

Obiective cuantificabile:

 • Accesarea fondurilor europene alocate măsurii;
 • Modernizarea spaţiilor de prezentare a vinurilor proprii ale beneficiarului;
 • Realizarea, în condiţii optime, a învechirii vinurilor;
 • Valorificarea superioară a vinurilor cu D.O.C. şi/sau I.G. îmbuteliate, prin învechirea în sticle în vinoteci.

1.5. Distilarea subproduselor

Distilarea voluntară a subproduselor vinicole este o măsură importantă de eliminare a acestora, parţial sau în totalitate. Producătorii îşi elimină astfel, o parte sau toată cantitatea de subproduse, prin livrarea acestora în vederea distilării. Livrarea subproduselor se face în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii.
Sprijinul financiar este destinat distileriilor care procesează subproduse de vinificaţie livrate pentru distilare în alcool brut, cu tăria alcoolică de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca bază de calcul costurile de colectare şi procesare.

Obiective cuantificabile:

 • Creşterea stabilităţii veniturilor producătorilor;
 • Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene;
 • Sporirea modalităţilor de eliminare a subproduselor.

2. Tabloul financiar global aferent măsurilor cuprinse în Programul Naţional de Sprjin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Datorită impactului deosebit al Programului Naţional Suport 2009 – 2013 asupra sectorul vitivinicol, care a absorbit, în proporţie de 100% fondurile F.E.G.A. puse la dispoziţie de Comisia Europeană, prin noul Regulament (UE) nr. 1308/2013, România beneficiază de o alocare financiară mărită pentru sectorul vitivinicol, în cuantum de 47,7 milioane euro anual.

Informaţii suplimentare:     

 • Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia generală politici agricole şi strategii, tel: 021-3072371, e-mail:daniela.motriuc@madr.ro
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură: Direcţia comerţ exterior şi promovare produse agricole, tel: 021-2005035; e-mail: promovare@apia.org.ro

Mai multe informaţii pot fi găsite pe site-ul MADR, la acest link: http://goo.gl/EamKyB

foto: www.publika.md

Răspunde


Articole recente


Top articole


 • URMĂREȘTE RURAL