FEADR alocă din decembrie 268 milioane de Euro – submăsurile 4.1(a) și 4.2(a) din Sectorul pomicol


By gabrielaodagiu / decembrie 04, 2017

Din decembrie, FEADR alocă 268 de milioane de euro pentru investiții în pomicultură

POSTARI ASEMANATOARE


AFIR anunță în 29 noiembrie 2017 la Comunicatul de Presă că, în vederea investițiilor în pomicultură s-au solicitat 268 de milioane de euro.

Începând cu luna decembrie 2017, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale precizează că se vor redeschide submăsurile 4.1 a ,,Investiții în exploatații pomicole” și submăsura 4.2.a ,, Investiții în unități de procesare a produselor din sectorul pomicol”.

Ambele submăsuri fac parte din PNDR 2014 – 2020 și sunt finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul României prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR). Până în acest moment, FEADR are 596 de cereri de finanțare pentru aceste tipuri de proiecte.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul pentru a accesa acest sprijin financiar sunt:

  • societatea să fie înregistrată în Registrul Unic conform Lg. 31/ 1990 sau Lg.15/ 1990, republicate, modificate și cu completările ulterioare;
  • solicitantul să aparțină statului român sau unei țări din UE.

Uniunea Europeană dorește ca prin susținerea acestor programe să contribuie la o evoluție a mediului rural în ceea ce privește tehnologia prin asigurarea echipamentelor și utilajelor necesare fermierilor în extinderea exploatațiilor pomicole și implicit a unităților de procesare. De asemenea, prin întemeierea unor noi plantații pomicole se urmărește ridicarea acestora la cele mai noi standarde de pe piața europeană, iar prin reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole, scopul urmărit fiind creșterea calității vieții, o lume mai ozonată.

Submăsura 4.1 a ,,Investiții în exploatații pomicole”:

Sprijinul financiar nerambursabil de maximum 90% poate atinge 1.050.000 de euro pentru un proiect.

Beneficiarii sunt: orice fermier autorizat, societate cooperativă agricolă sau cooperative agricole, constituite în baza Lg 15/ 1991 sau Lg. 30/ 1990 cu activitate în sectorul pomicol, condiția fiind ca investițiile obținute să fie în interesele propriilor membri.

Uniunea Europeană și Guvernul României, prin intermediul acestei submăsuri, urmăresc atingerea unor obiective printre care: să dezvolte concurența între fermieri în ceea ce privește calitatea și diversitatea fructelor, implicit o îmbunătățire a calității acestora ducând în final la o creștere a calității vieții umane. Prin extinderea plantațiilor pomicole se înmulțesc centrele de aprovizionare, distanțele dintre ele și beneficiari devin mai mici, factorul de alterare al fructelor scade și astfel, consumatorul este satisfăcut. Sprijinirea procesării fructelor în cadrul unei ferme dar și pe cea a vânzării directe a produselor obținute duce la creșterea valorii adăugate a acestora. De asemenea, prin stimularea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile într-o fermă, scăzând consumul de energie în cadrul acesteea se obține eficientizarea costurilor de producție.

Sprijinul financiar nerambursabil al submăsurii 4.1 a:

  • Ferme mici: sprijinul nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 100.000 euro pentru achiziții simple;

– 300.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Ferme medii: sprijinul nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 euro pentru investițiile pentru achiziții simple;

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

 Materialul de înmulțire și materialul de plantare fructifer, pentru dobândirea lui, sprijinul financiar nerambursabil prin acest program este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

Ferme mari: sprijinul nerambursabil este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 euro pentru investițiile pentru achiziții simple;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);

-1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Forme asociative : sprijinul nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 350.000  euro pentru investițiile pentru achiziții simple;

– 600.000 euro pentru dobândirea materialului de înmulțire și a materialului de plantare fructifer;

– 750.000 euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investiţiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole (producție, procesare, comercializare).

Până în prezent s-au depus 554 de cereri de finanțare, valoarea fondurilor solicitate prin aceste cereri fiind de 251,1 milioane euro. Plata efectuată pe un proiect este în valoare de 4,3 milioane euro, implică un timp mai lung pentru a demara investiția și pentru a solicita rambursarea banilor.

În ITI Delta Dunării sunt 10 proiecte ,,a căror valoare de 5,3 milioane euro depășește alocarea de 5 milioane disponibilă pentru această zonă”, fiind necesare pentru ,,înființarea de plantații pomicole de nuci, meri, pruni sau arbuști fructiferi, pentru reconversia livezilor de pomi fructiferi și pentru modernizarea exploatațiilor pomicole”.

Submăsura 4.2a – ,,Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”

Sprijinul financiar nerambursabil, prin intermediul acestei măsuri se acordă pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

Beneficiarii sunt: întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, conform legislației naționale în vigoare, cooperativele și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești.

PNDR 2014 – 2020 prin intermediul acestei submăsuri urmărește atingerea următoarelor obiective:

– realizarea de noi unități de procesare și aducerea lor la un standard ridicat European;

– înglobarea de noi tehnologii pentru amplificarea produselor obținându-se astfel produse și procese tehnologice noi;

– reabilitarea și dotarea unor linii de procesare a fructelor.

– crearea unor noi locuri de muncă;

– creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;

– construcția unor secții pentru depozitarea legumelor, producția de superalimente ecologice;

– optimizarea controlului intern al calității;

– scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

Sprijinul financiar nerambursabil al submăsurii 4.2 a

Întreprinderi micro și mici – sprijinul financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 900.000 euro pentru investițiile care cuprind tot lanțul alimentar (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare);

Întreprinderi mijlocii – sprijinul financiar nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

– 1.100.000 euro pentru investițiile care conduc total un lanț alimentar integrat (colectare, depozitare, condiționare, procesare și comercializare).

Întreprinderi mari – sprijinul este de 40% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;

– 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat; Pentru proiectele care includ ,, Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI” sprijinul nerambursabil se poate mări cu 20 de puncte.

Pentru submăsura 4.2.a s-au solicitat fonduri în valoare de 11,6 milioane euro, valoarea contractelor fiind de 4,2 milioane euro, precizează AFIR în Comunicatul de Presă din 29 noiembrie 2017. Până în prezent s-au depus 43.114 de cereri de finanțare a proiectelor de investiții pentru care fermierii au solicitat suma de 6,9 miliarde de euro reprezentând 76% din alocarea totală a PNDR 2020, suma acordată până acum fiind 2,5 miliarde de euro.

Sunt acceptate ca proiecte pe investiții eligibile cum ar fi: reconversia plantațiilor existente, inclusiv de protecție pentru grindină și ploaie sau înființarea și modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, inclusiv costurile pentru: material plantare, pregătire sol, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.

La același Comunicat, AFIR precizează că, până în acest moment ,,Sectorul pomicol are o alocare separată în valoare de 322 milioane de euro și că liniile de finanțare acoperă atât producția, cât și procesarea produselor provenite din pomicultură”.

Directorul general al AFIR, Adrian CHESNOIU declară: ,,În acest moment am ajuns la un grad de solicitare a fondurilor de 83% din totalul alocării”.

Răspunde


Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL