Națiunile Unite – Grupul interguvernamental pentru schimbările climatice


By danielion / august 22, 2019

Grupul interguvernamental pentru schimbările climatice (GISC) este organismul Organizației Națiunilor Unite pentru evaluarea științei legate de schimbările climatice

The Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC

Grupul interguvernamental pentru schimbările climatice (GISC) este organismul Organizației Națiunilor Unite creat pentru evaluarea științei legate de schimbările climatice.

GISC oferă evaluări periodice ale bazei științifice legată de schimbările climatice, impactul acestora și a riscurilor viitoare și opțiuni de adaptare și atenuare.

Creat în 1988 de către Organizația Mondială de Meteorologie (OMM) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), obiectivul GISC este de a oferi guvernelor, de la toate nivelurile, informații științifice pe care le pot utiliza pentru dezvoltarea politicilor climatice. Rapoartele GISC sunt, de asemenea, un element cheie în negocierile internaționale privind schimbările climatice.

GISC este o organizația guvernelor membre ale Organizației Națiunilor Unite sau OMM. GISC are în prezent 195 de membri. Mii de oameni din toată lumea contribuie la activitatea grupului. Pentru rapoartele de evaluare, oamenii de știință GISC își oferă voluntar timpul pentru a evalua mii de lucrări științifice publicate în fiecare an pentru a furniza un rezumat cuprinzător a ceea ce se știe despre factorii care determină schimbările climatice, impactul și riscurile viitoare și modul în care adaptarea și atenuarea pot reduce aceste riscuri.

Sumitul Națiunilor Unite pentru schimbările climatice – Copenhaga (2009)

O revizuire deschisă și transparentă a experților și guvernelor din întreaga lume este o parte esențială a procesului GISC, pentru a asigura o evaluare obiectivă și completă și pentru a reflecta o gamă diversificată de puncte de vedere și expertiză. Prin evaluările sale, GISC identifică puterea acordului științific în diferite domenii și indică unde este nevoie de cercetări suplimentare. GISC nu desfășoară propriile sale cercetări.

De asemenea, prin evaluările sale, GISC determină nivelul de cunoștințe cu privire la schimbările climatice. Identifică locul unde există un acord în comunitatea științifică pe teme legate de schimbările climatice și unde sunt necesare cercetări suplimentare. Rapoartele sunt redactate și revizuite în mai multe etape, garantând astfel obiectivitatea și transparența. IPCC nu desfășoară propriile sale cercetări.

Rapoartele IPCC sunt neutre, relevante pentru politici, dar nu sunt prescrise de politici. Rapoartele de evaluare sunt un element cheie în negocierile internaționale pentru combaterea schimbărilor climatice.

Grupurile de lucru și grupul operativ

GISC este împărțit în trei grupuri de lucru și un grup operativ. Primul grup de lucru se ocupă cu bazele științelor fizice ale schimbărilor climatice, al doilea grup de lucru se ocupă cu impactul schimbărilor climatice, adaptarea și vulnerabilitatea și al treilea grup de lucru, cu atenuarea schimbărilor climatice. Principalul obiectiv al grupului operativ privind inventarele naționale de gaze cu efect de seră este elaborarea și perfecționarea unei metodologii pentru calcularea și raportarea emisiilor și eliminărilor naționale de gaze cu efect de seră.

foto: IPCC – Climate Change and Land Report (07 august 2019)

Alături de grupurile de lucru și cel operativ, alte grupuri de lucru pot fi create pentru o perioadă determinată pentru a examina un subiect sau o întrebare specifică. Un exemplu este decizia la cea de-a 47-a sesiune a GISC de la Paris, în martie 2018, de a crea un grup de lucru pentru activitățile care îmbunătățesc echilibrul de gen și abordează problemele legate de sex în cadrul GISC.

Surse:

www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

https://www.ipcc.ch

Răspunde


Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL