Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comună (PAC)


By gabrielaodagiu / noiembrie 18, 2017

15 decembrie 2017 - termen limită pentru depunerea aplicației pentru ,,Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună pentru anul 2018"

15 decembrie 2017 este termenul limită pentru depunerea aplicației pentru ,,Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună pentru anul 2018″. Obiectivul global al cererii de propuneri este consolidarea încrederii tuturor cetățenilor Uniunii Europene în politica agricolă comună (PAC).

Comisia Europeană alocă pentru susținerea acestor proiecte suma totală de 4.000.000 Euro. Cuantumul maxim al unui grant este de 500.000 Euro. Conform anunțului publicat pe site-ul oficial al CE, http://eur-lex.europa.eu, acest cuantum este condiționat de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2018. Rata maximă de cofinanțare este de 60% din valoarea costurilor eligibile suportate efectiv de către beneficiar.

Termenul limită și condițiile impuse de Comisia Europeană privind eligibilitatea acestor cereri de ,,Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună pentru anul 2018” au fost anunțate oficial în data de 10 octombrie 2018. Candidații eligibili trebuie să fie o entitate juridică stabilită înt-run stat membru al UE precum sunt organizațiile non-profit private sau publice, autoritățile publice, asociațiile europene, universitățile și alte instituții de învățământ, centrele de cercetare și societățile private.

Pentru ca proiectele să fie eligibile, este necesar ca temele abordate să aibă caracter multiregional, național sau european. Dacă este un proiect la nivel european, în cadrul acestuia trebuie să fie implicate minimum 2 state membre. De asemenea, propunerile trebuie să acopere în mod specific contribuția PAC la:

 • stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în zonele rurale și menținerea unor comunități rurale viabile pe întreg teritoriul UE;
 • încurajarea cunoașterii, a inovării și a digitizării în sectorul agricol;
 • sporirea sustenabilității mediului și a rezilienței la schimbările climatice;
 • sprijinirea reînnoirii generațiilor și consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale;
 • asigurarea unui venit echitabil pentru fermierii din lanțul agroalimentar pentru a menține viabilitatea producției agricole europene și viitorul modelului de exploatație agricolă de tip familial;
 • încurajarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și al adulților prin consumul de produse alimentare de bună calitate, sigure și produse în mod sustenabil, precum și prin distribuirea de produse agricole în cadrul programului UE în școli, pentru a contribui în mod semnificativ la inițiativa Comisiei în domeniul stilului de viață sănătos.

Publicul țintă este reprezentat de publicul larg, în special de tinerii din zonele urbane, fermierii și părțile interesate care activează în zonele rurale.  Obiectivele Uniunii Europene prin cofinanțarea acestor proiecte sunt de a implica părțile interesate în dezvoltarea regională, națională sau la nivel European.

Activitățile eligibile trebuie să cuprindă măsuri de informare cum ar fi:

 • Producerea și distribuirea de materiale multimedia sua audiovizuale;
 • Producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.);
 • Crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale;
 • Evenimente mediatice;
 • Conferințe, seminarii, ateliere (de preferință transmise în direct pe internet) și studii pe teme legate de PAC;
 • Evenimente de tipul „fermă la oraș”, care explică populației urbane importanța agriculturii;
 • Expoziții statice sau mobile sau puncte de informare.

Măsurile de informare ar trebui puse în aplicare la nivel multiregional sau național, sau la nivelul Uniunii Europene în cel puțin două state membre. De asemenea, perioada orientativă de punere în aplicare a măsurilor de informare este cuprinsă între 1 mai 2018 și 30 aprilie 2019.

Pentru perioada 2014 – 2020, Uniunea Europeană a alocat pentru proiecte de dezvoltare a spațiului rural aproximativ 100 miliarde de euro.

Răspunde

Reclama

Reclama

Articole recente


Top articole


 • URMĂREȘTE RURAL