Studiu CE – Politica Agricolă Comună și schimbările climatice


By dan / mai 28, 2019

Politica agricolă comună (PAC) joacă un rol esențial în promovarea atenuării schimbărilor climatice și în sprijinirea acestor sectoare pentru a se adapta la schimbările climatice

POSTARI ASEMANATOARE

Agricultura, silvicultura și alte sectoare rurale sunt deosebit de vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Prin urmare, politica agricolă comună (PAC) joacă un rol esențial în promovarea atenuării schimbărilor climatice și în sprijinirea acestor sectoare pentru a se adapta la schimbările climatice.

Comisia Europeană a publicat în data de 27 mai a.c. un studiu extern pentru a analiza relevanța, eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea adăugată a acțiunii UE în domeniul schimbărilor climatice a anumitor măsuri-cheie ale PAC. Lansat în 1962 pentru a sprijini producția de alimente accesibile și de bună calitate pentru cetățenii europeni, PAC a introdus în 2013 acțiunea în domeniul climei ca unul dintre obiectivele sale generale. Studiul arată că datorită sprijinului PAC, sectorul agricol a depus în timp  eforturi să își adapteze practicile, fiind în același timp capabil să păstreze modelul fermei familiale europene și diversitatea sa și să prevină abandonarea potențial dăunătoare a terenurilor în zonele rurale.

Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat:

„Sectorul agricol și zonele rurale sunt printre cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Este datoria noastră să ne asigurăm că fermierii noștri sunt răsplătiți pentru munca pe care o fac și că le oferă instrumentele potrivite pentru a face față efectelor schimbărilor climatice. Așa cum a subliniat acest studiu, trebuie făcute mai multe și mai repede. Din acest motiv, propunerile noastre pentru politica agricolă comună post-2020 au stabilit ambiții de mediu și climatice mai mari, necesare pentru a răspunde acestei provocări.”

Din 1990, emisiile non-CO2 din agricultură au scăzut în mod constant cu mai mult de 20%. Comisia salută toate eforturile întreprinse de agricultori, dar recunoaște că este necesară o tranziție către o agricultură mai ecologică și, din acest motiv, printre altele, propunerile PAC după 2020 sunt următoarele:

  • stabilirea unor ținte mai înalte în ceea ce privește mediul și clima, cu o nouă arhitectură ecologică, care să faciliteze și să încurajeze îngrijirea mediului și acțiunile climatice în practicile agricole;
  • introducerea unui „mod de lucru nou” care să permită statelor membre să își elaboreze planul strategic PAC pentru a atinge obiectivele comune ale UE în materie de mediu și schimbări climatice, stabilind obiective cuantificate și luând în considerare nevoile și condițiile locale specifice;
  • solicitarea statelor membre să demonstreze modul în care planurile strategice ale PAC vor contribui la obiectivele de acțiune privind schimbările climatice;
  • creșterea bugetului pentru cercetare și inovare în domeniul alimentației, al agriculturii, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei, ceea ce va juca un rol cheie în reducerea emisiilor agricole și îmbunătățirea îngrijirii mediului.

Concluziile studiului oferă o imagine de ansamblu și o evaluare a impactului mai multor măsuri ale PAC asupra schimbărilor climatice și a emisiilor de gaze cu efect de seră, după cum urmează:

  • În cadrul măsurilor care au un impact pozitiv asupra emisiilor, studiul a constatat că măsurile de ecologizare în sprijinul veniturilor au contribuit în mod special la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorită menținerii pășunilor permanente și a zonelor benefice pentru biodiversitate (zone de interes ecologic). Prin utilizarea unui model de simulare, studiul a concluzionat că aceste măsuri au redus anual emisiile agricole cu 2%;
  • Programele de dezvoltare rurală au arătat, de asemenea, că acestea contribuie la reducerea emisiilor pentru măsurile cuantificabile. Studiul a concluzionat că acestea au redus emisiile cu 1,5% anual. În plus, agricultura ecologică, susținută de PAC, a contribuit, de asemenea, la reducerea emisiilor agricole conform studiului.
  • În ceea ce privește sprijinul cuplat voluntar (SCV), sprijinul pentru venituri legat de producție pentru un sector aflat în dificultate arată rezultate mai în contrast, în funcție de sector. Studiul a constatat că, pentru sectorul zootehnic, această schemă conduce la o creștere netă a emisiilor de GES, fără a fi în măsură să o cuantifice. Pentru culturile proteice, suportul VCS reduce emisiile, dar pentru moment este utilizat doar la scară mică;
  • Deoarece nu este cuantificabil efectul tuturor măsurilor PAC asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și emisiile de GES, studiul a subliniat și influențele indirecte. De exemplu, sprijinul acordat agricultorilor pentru venituri contribuie la susținerea diversității fermelor din Europa, ceea ce duce la beneficii pentru mediu. În cele din urmă, studiul a recunoscut, de asemenea, valoarea adăugată a PAC din UE, care a ridicat nivelul ambițiilor climatice din statele membre.

Acest studiu extern face parte dintr-o evaluare globală efectuată de Comisia Europeană pentru a-și evalua politicile.

 

Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/agriculture/content/evaluation-cap-climate-change-and-greenhouse-gas-emissions_en

Sursa: https://ec.europa.eu/info/news/study-cap-and-climate-change-2019-may-27_en

Răspunde

Reclama

Reclama

Articole recente


Top articole


  • URMĂREȘTE RURAL